Ens adrecem a promotors i gestors de parcs empresarials, polígons industrials, acceleradores o centres de serveis compartits perquè els comercialitzin i explotin de manera diferenciada a d’altres del seu entorn:

 • Disseny de models de negoci que aportin valor diferencial respecte als projectes immobiliaris tradicionals
 • Anàlisi i valoració del portafoli de serveis complementaris: centre de negocis, central de compres, TICs, restauració, pla de dinamització, serveis de consultoria empresarial (innovació, finançament, màrqueting, organització, RRHH...), etc.
 • Connexió amb altres agents (partners) de l’entorn (ecosistema) que ofereixen programes i serveis de suport als seus usuaris.
 • Suport a la cerca de finançament i altres programes públics o privats de suport a l’activitat promocional de l’espai.
 • Posta en marxa (re-definició) dels plans comercial i de comunicació de l’espai projectant al màxim els seus serveis, capacitats, alertes… als seus propis canals, als de 30Virtual.net, o a qualsevol altre mitjà del seu entorn territorial o sectorial. (Fixació d’objectius, anàlisi de l’activitat, selecció de continguts, planificació...)
 • Suport a la gestió de webs, blogs i xarxes socials: conceptualització, anàlisi, elaboració (redacció) i publicació (canals propis, 30Virtual i/o tercers) de continguts
 • Dinamització i organització de trobades (networking) i altres esdeveniments professionals (cursos jornades, tallers, seminaris...)Nos dirigimos a promotores y gestores de parques empresariales, polígonos industriales, aceleradoras o centros de servicios compartidos para que los comercialicen y exploten de forma diferenciada a otros de su entorno:

 • Diseño de modelos de negocio que aporten valor diferencial respecto a los proyectos inmobiliarios tradicionales
 • Análisis y valoración del portafolio de servicios complementarios: centro de negocios, central de compras, TICs, restauración, plan de dinamización, servicios de consultoría empresarial (innovación, financiación, marketing, organización, RRHH...), etc.
 • Conexión con otros agentes (partners) del entorno (ecosistema) que ofrecen programas y servicios de soporte a sus usuarios.
 • Apoyo a la búsqueda de financiación y otros programas públicos o privados de soporte a la actividad promocional del espacio.
 • Puesta en marcha (re-definición) de los planes comercial y de comunicación del espacio proyectando al máximo sus servicios, capacidades, alertas… en sus propios canales, en los de 30Virtual.net, o en cualquier otro medio de su entorno territorial o sectorial. (fijación de objetivos, análisis de la actividad, selección de contenidos, planificación...)
 • Apoyo a la gestión de webs, blogs y redes sociales: conceptualización, análisis, elaboración (redacción) y publicación (canales propios, 30Virtual y/o terceros) de contenidos
 • Dinamización y organización de encuentros (networking) y otros eventos profesionales (cursos jornadas, talleres, seminarios...)© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.