Ens adrecem a propietaris i directius de micro-petites empreses, i professionals que consideren que no tenen prou temps ni coneixements de l’entorn i/o de les dinàmiques relacionades amb les col·laboracions estratègiques o el posicionament.

Els serveis es presten majoritàriament mitjançant sessions periòdiques, on-line i de curta durada en funció de les necessitats de cadascú, sense necessitat d’obligar-se a calendaris i pressupostos no sempre justificables.

 • Connexió amb agents (partners) de l’entorn (ecosistema) de l’empresa (detecció, presentació, introducció, acompanyament) com administracions, associacions, clústers, cambres de comerç, centres tecnològics i altres organismes d’intermediació que ofereixen programes i serveis de suport a empresaris i autònoms.
 • Suport a la cerca de finançament i altres programes públics o privats de suport a l’activitat professional / empresarial.
 • Millora de la comunicació y el posicionament de professionals i empreses projectant al màxim els seus serveis, capacitats, èxits, alertes… als seus propis canals, als de 30Virtual.net, o a qualsevol altre mitjà del seu entorn territorial o sectorial. (Fixació d’objectius, anàlisi de l’activitat, selecció de continguts, planificació...)
 • Suport a la gestió de webs, blogs i xarxes socials: conceptualització, anàlisi, elaboració (redacció) i publicació (canals propis, 30Virtual i/o tercers) de continguts
 • Cerca de col·laboradors i experts (àrees d’innovació, finançament, màrqueting, organització, RRHH...) que complementin les capacitats del professional o empresari.
 • Dinamització i organització de trobades (networking) i altres esdeveniments professionals (jornades, tallers, seminaris...)Nos dirigimos a propietarios y directivos de micro-pequeñas empresas, y profesionales que consideran que no tienen suficiente tiempo ni conocimientos del entorno y/o de las dinámicas relacionadas con las colaboraciones estratégicas o el posicionamiento.

Los servicios se prestan mayoritariamente mediante sesiones periódicas, on-line y de corta duración en función de las necesidades de cada uno, sin necesidad de obligarse a calendarios y presupuestos no siempre justificables.

 • Conexión con agentes (partners) del entorno (ecosistema) de la empresa (detección, presentación, introducción, acompañamiento) como administraciones, asociaciones, clústeres, cámaras de comercio, centros tecnológicos y otros organismos de intermediación que ofrecen programas y servicios de apoyo a empresarios y autónomos.
 • Soporte a la búsqueda de financiación y otros programas públicos o privados de apoyo a la actividad profesional/empresarial.
 • Mejora de la comunicación y el posicionamiento de profesionales y empresas proyectando al máximo sus servicios, capacidades, logros, alertas… en sus propios canales, en los de 30Virtual.net, o en cualquier otro medio de su entorno territorial o sectorial. (fijación de objetivos, análisis de la actividad, selección de contenidos, planificación...)
 • Apoyo a la gestión de webs, blogs y redes sociales: conceptualización, análisis, elaboración (redacción) y publicación (canales propios, 30Virtual y/o terceros) de contenidos
 • Búsqueda de colaboradores y expertos (áreas de innovación, financiación, marketing, organización, RRHH...) que complementen las capacidades del profesional o empresario.
 • Dinamización y organización de encuentros (networking) y otros eventos profesionales (jornadas, talleres, seminarios...)


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.