Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Agroclima

Objeto del programa

Les actuacions objecte de finançament podran ser de les tipologies següents:

 • Inversió amb component d'acció climàtica: despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials que compleixin els requeriments d'elegibilitat d'acció climàtica, això és, inversions orientades a la mitigació del canvi climàtic que inclou inversions de millora de l'eficiència energètica, de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, de l'ús d'energia renovables o de l'aprofitament de subproductes, tractament i valorització de residus i efluents, entre altres. També podran ser elegibles inversions en explotacions agràries destinades a prevenir els impactes dels fenòmens meteorològics extrems i reparar els danys causats per aquestes adversitats climàtiques (a l'annex 2 s'incorporen exemples de projectes elegibles a mode orientatiu).
 • Inversió en general: despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials. 

Beneficiarios de la ayuda

 • Les persones jurídiques titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya.
 • Cas que el projecte no sigui elegible per acció climàtica els beneficiaris hauran de ser persones jurídiques titulars d'explotacions agràries o d'empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya.

Descripción

 • Objecte del finançament: inversió, preferentment amb un component vinculat a acció climàtica.
 • Import mínim dels préstecs: amb caràcter general,100.000€
 • Import màxim dels préstecs: amb caràcter general, 5.000.000€
 • Tipus d'interès aplicable: EURIBOR 12 mesos + marge entre (1,2% i 2,7%) segons qualificació creditícia. Es pot sol·licitar cotització de fix equivalent.
 • Termini d'amortització mínim: no s'estableix.
 • Termini d'amortització màxim: 8 anys.
 • Termini de carència d'amortització de capital màxim: 2 anys.
 • Garanties: les considerades suficients a criteri de l'ICF.

Plazo de solicitud

31 de desembre de 2024.

Más información

 • ANUNCI de l’addenda de 20 de desembre de 2023 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs ICF Agroclima amb condicions preferents per al finançament de persones jurídiques, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC Núm. 9067 - 27.12.2023
 • ANUNCI de l’addenda de 14 de febrer de 2023 a l'Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs “ICF Agroclima” amb condicions preferents per al finançament de persones jurídiques, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds a partir del 9 de gener de 2023 (DOGC Núm. 8861 - 23.2.2023
 • ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs “ICF Agroclima” amb condicions preferents per al finançament de persones jurídiques, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds. (DOGC Núm. 8838 - 23.1.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.