ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Línia de Cupons Programes Europeus R+D+I

Objeto del programa

La contractació d'un servei d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per incentivar a les empreses catalanes a coordinar o ser sòcies d'un projecte R+D+I europeu col·laboratiu (no individual) que es presenti a una convocatòria d'ajuts europea. El servei d'assessorament pot consistir, entre d'altres, en la preparació i redacció de la proposta, gestions per crear el consorci, capacitació, suport en aplicació de la normativa i d'altres aspectes relacionats amb la preparació d'un projecte d'R+D+I europeu.

Als efectes d'aquestes bases es consideren projectes d'R+D+I europeu col·laboratiu els següents: Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, CEF, Creative Europe, CERV, Digital Europe Programme, European Defence Fund o cascade funding. Queden exclosos els projectes d'R+D+i finançats per Next Generation o PO Feder.

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa de Projectes RDI europeus

L'empresa sol·licitant haurà de realitzar en el projecte tasques d' R+D+I (inclòs testatge o prototipatge) en algun paquet de treball que no sigui exclusivament de gestió administrativa.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Descripción

La quantia de la subvenció per aquesta acció serà d'un màxim de

  • 12.000,00 euros en el cas que l'empresa sol·licitant participi com a coordinadora del projecte, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.
  • 6.000,00 euros en el cas que l'empresa sol·licitant participi com a sòcia del projecte, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Plazo de solicitud

1 de desembre de 2023 (o fins exhaurir el pressupost)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1613/2023, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial  (DOGC Núm. 8915 - 15.5.2023)
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1498/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial. (DOGC Núm. 8909 - 5.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.