Institució CERCA

Premis PIONER

Objeto del programa

Distingir aquells investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

Beneficiarios de la ayuda

Investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de la convocatòria anterior (11 d’octubre de 2022) fins a la data de publicació de l’actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.

Plazo de solicitud

12 de novembre de 2023.

Más información

Premis PIONER - Bases de la convocatòria 2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.