Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

Objeto del programa

Finançar inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya

Descripción

  • Import: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió.
  • Termini: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.
  • Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%.
  • En cas d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus d’interès s’aplicarà segons la normativa.
  • Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%. Cas de tipus fix caldrà afegir els costos de ruptura associats.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte

Plazo de solicitud

Obert.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.