Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Turisme

Objeto del programa

Ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d'allotjament turístic.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els/les titulars d'allotjament turístics d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic: establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin degudament habilitats en seu municipal.
  • Les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades.

Plazo de solicitud

Fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (DOGC https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829227.pdf)
  • Bases: ORDRE EMC/77/2019, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya. (DOGC Núm. 7861 - 26.4.2019)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.