Informe GEM Catalunya 2021-2022: Catalunya segueix liderant l’activitat emprenedora a Espanya amb una taxa del 7,2%

4 de octubre de 2022 Noticias

Recentment es va presentar al Pier01 la presentació de l’Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Catalunya 2021-2022,  un treball promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i que ha estat elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Departament d’Empresa de la UAB, sota la direcció de Carlos Guallarte. El GEM és un projecte internacional que analitza la creació d’empreses a 50 països diferents. A Catalunya s’han entrevistat 2.700 persones entre juny i setembre de 2021.

D’aquesta darrera edició (veure resum executiu) destaca:

  • La Taxa d’Activitat Emprenedora (TEA) a Catalunya ha tornat a créixer i s’ha situat en el 7,2% el 2021, el que suposa un increment del 0,6% respecte a la taxa de 2020. Així, Catalunya es manté com la Comunitat Autònoma amb la taxa més alta, ja que la TEA catalana és d’1,7 punts superiors a l’espanyola (5,5%) però, en canvi 1,8 punts inferior a l’europea (9%).
  • El 53% d’aquesta activitat correspon a persones emprenedores que encara estan tractant de posar en marxa un nou negoci i el 47% restant correspon a aquells emprenedors que ja tenen el seu propi negoci (entre 3 i 42 mesos).
  • Per demarcacions, la taxa d’activitat emprenedora (TEA) de Barcelona se situa en el 7,2%, la de Girona en el 5,9%, la de Lleida en l’11,2% i Tarragona en el 6,4%.
  • El percentatge d’emprenedors/es consolidats a Catalunya es situa en el 8,6%, un 0,4 més respecte a l’any passat, i superior al d’Espanya (7,2%) i d’Europa.
  • L’estudi destaca que a Catalunya només un 2,5% han abandonat el seu negoci en els darrers 12 mesos, davant del 2,2% a Espanya i el 3,2% a Europa.
  • Un 54% de la població adulta catalana manifesta el 2021 que la por al fracàs és un obstacle per emprendre. La mitjana espanyola és quatre punts percentuals per damunt (58%). En tots dos territoris ha disminuït en sis punts percentuals respecte del 2020.
  • En relació a l’impacte de la Covid-19 a l’activitat emprenedora de Catalunya, un 45% de les persones entrevistades a Catalunya asseguren que ha augmentat la dificultat d’iniciar un negoci, un percentatge que ha baixat en 23 punts respecte a l’edició anterior on aquest percentatge era del 68%. En aquest mateix sentit, un 30% creu que les expectatives de creixement baixen per la pandèmia, xifra que també ha caigut 24 punts.
  • L’edat mitjana dels emprenedors varia segons la fase del procés emprenedor en què es troba la persona: 39 anys dels emprenedors potencials, 43 anys dels qui estan en fase inicial (TEA), 51 anys del qui estan en fase consolidada i 45 anys dels qui han abandonat el negoci en l’últim any.
  • A les franges de 18-24 i 25-34 anys hi destaquen els emprenedors potencials (25%). En el grup de 35-44 anys hi ha més emprenedors nous (37%). A la franja de 45-54 anys hi destaquen els naixents (32%) i els consolidats (30%). A la de 55-64 anys hi predominen els consolidats (44%) i els abandonaments (35%).
  • Pel que fa a la TEA dels joves catalans (18-34 anys), se situa en el 5,5% (Gràfic 5.5). La TEA dels joves barcelonins és del 5,3%, el mateix valor que s’obté com a mitjana espanyola. A Europa aquest indicador assoleix el 10,9% i als països d’alts ingressos a nivell mundial puja fins al 12,9%.
Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.