La majoria dels municipis del Vallès Occidental presenten un índex socioeconòmic superior a la mitjana de Catalunya

14 de septiembre de 2023 Noticias

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat les darreres dades disponibles de l’índex socioeconòmic territorial (IST), corresponents a l’any 2020. Aquest és un indicador sintètic per a petita àrea que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. La informació detallada territorialment és molt rellevant, perquè ajuda a constatar l’existència de diferències socioeconòmiques entre els municipis d’una mateixa comarca i dins d’ells mateixos, atès que aporta els resultats, també, per agrupacions censals. Així, l’IST permet identificar les àrees petites amb una situació socioeconòmica més desafavorida. (+Info

El Vallès Occidental presenta un índex de 102,8, és a dir, per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya (100). Així mateix, és la sisena comarca catalana amb el valor més elevat de l’IST, superior al Maresme (101,9) i al Vallès Oriental (101,8), però per sota del Baix Llobregat (103,7).

En relació amb l’evolució del valor de la comarca des de 2015 -primera dada disponible-, el Vallès Occidental va registrar un lleuger augment fins al 2018, arribant a la xifra de 103. A partir d’aquest any s’inicia un moderat descens, que situa el valor de la comarca dues dècimes per sota en 2020.

Dos dels tres municipis de més de 500 habitants amb el valor de l’IST més elevat de Catalunya pertanyen al Vallès Occidental

Més de la meitat dels municipis del Vallès Occidental presenten un valor de l’IST superior a la mitjana catalana (Gràfic 1). Entre ells, destaquen Matadepera (IST 131,8) i Sant Cugat del Vallès (124,9), atès que se situen en la primera i tercera posició dels municipis de més de 500 habitants de Catalunya amb un índex més elevat. Hi ha diferències importants en el nivell socioeconòmic dels municipis de la comarca: 16 tenen un IST superior a la mitjana catalana (100) i 7 per sota.

La comarca presenta l’IST més elevat que la mitjana catalana en al renda mitjana per persona i en població ocupada i se situa per sota en població amb estudis baixos i treball de baixa qualificació

És rellevant observar els indicadors a partir dels quals es calcula aquest índex sintètic de manera individual, atès que aporten informació específica en dimensions claus del desenvolupament socioeconòmic dels territoris. Com s’ha comentat, l’IST concentra en un sol valor la informació de 6 indicadors: 2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda.

En concret, el Vallès Occidental destaca pel valor relatiu a la renda mitjana (101,3), situant-se en quarta posició de les comarques catalanes, per sota del Barcelonès (104,8), però superior al Baix Llobregat (101,1). També, en el de població ocupada amb més de 4 punts per sobre de la mitjana catalana (104,4), però per sota del Vallès Oriental (106,7) i del Baix Llobregat (101,1). En canvi, es troba a la cua de les comarques catalanes en l’indicador relatiu a la població amb estudis baixos (96,7) i en el de treballadors/ores de baixa qualificació (97,3), ambdós per sota de la xifra del conjunt de Catalunya. 

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.